Herman begon in 1997 met schilderen. De eerste ervaringen deed hij op bij  Kunststudio Jenny Hooman in Velp. Herman startte met aquarel. Al snel stapte hij over op olieverf. Daarin kon hij zijn drang tot perfectie beter tot uiting laten komen.  Anton Hooman bracht hem de basis technieken bij. In 1999 stopten Anton en Jenny. Herman vond een nieuw adres om zijn techniek verder te verbeteren: Atelier Creso.  Daar heeft Antoine van den Berg hem de techniek van “de oude meesters” bijgebracht.  Naast Antoine van den Berg is Henk Helmantel de inspiratiebron en het grote 
voorbeeld voor Herman.  De passie van Herman ligt bij stillevens. De compositie is daarbij van erg groot belang. De juiste lichtval en de juiste spanning maken een goede compositie. Herman werkt vaak dagen aan een compositie. Keer op keer worden kleine  aanpassingen gedaan en foto’s gemaakt, net zolang tot de perfecte compositie ontstaat. Dan begint het teken- en schilderwerk. Herman werkt vrijwel altijd op een canvasboard.  Eerst wordt de foto tot in detail nagetekend. Dan wordt de eerste opzet gemaakt in grijstinten. Als alle vormen goed zijn en de licht en donker partijen goed zijn,  dan is het pas tijd voor de laatste fase: het aanbrengen van de kleur. 

Tot slot wordt er een bijpassende lijst bij gemaakt.

Echtgenoot en vader
Herman (1956) is getrouwd met Aletta (1960).
Ze hebben samen 3 kinderen.
Casper (1984) is werkzaam bij KPN ITS als procesmanager.
Annika (1986) werkt als leidster in
een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf
en BSO (buiten schoolse opvang) en is 1 dag in de week gastouder.
Ruben (1989) is theatermaker/docent.
Poebeer is een goede typering voor de rol die Herman in het gezin vervult.

Voorzittter Stichting De Boei Dieren
Herman en zijn vrouw Aletta zijn, samen met Jan Brouwer en Joop Jansen, de oprichters
van Stichting De Boei Dieren. Herman is voorzitter en Aletta is 1e lijns begeleidster.

Motto: Kansarme jongeren een kans geven.

De stichting vangt jongeren op van 18 jaar en ouder die acuut onderdak nodig hebben. Ze beschikken over één plek voor kortdurende opvang en vier plekken voor een langduriger verblijf. Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van vast werk en een vast inkomen, huisvesting, medische zorg en het omgaan met geld en eventueel schuldsanering. Daarnaast wordt er een sociaal / maatschappelijk vangnet rondom de jongere gecreëerd. De Boei werkt alleen met vrijwilligers. Desondanks wordt er zeer gericht ondersteuning en begeleiding geboden om gebruikers van de noodopvang zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan. De rode draad van de actieve begeleiding is de jongeren bewust te laten worden van de situatie waarin ze zijn terechtgekomen. We geven hen de inzichten mee waarmee ze, zoveel mogelijk zelfstandig, verder kunnen werken aan de verbetering van hun eigen situatie.

Voor meer informatie, bel: 06 17688672